Privacy

Algemeen
Op het bezoeken van deze website en op het eventueel gebruikmaken van informatie op deze website zijn steeds alle voorwaarden van deze privacy verklaring van toepassing. Onder “KFC” zoals bedoeld in deze privacy verklaring wordt verstaan KFC Holdings B.V. alsmede alle daaraan gelieerde ondernemingen waaronder begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, moeder-, zuster- en dochtervennootschappen alsmede ondernemingen gedreven door franchisenemers onder de franchiseformule “Kentucky Fried Chicken”.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

KFC zal gegevens en informatie verkregen van/met betrekking tot bezoekers/gebruikers van deze website behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doel inzameling gegevens
KFC zamelt gegevens en informatie verkregen van/met betrekking tot bezoekers/gebruikers van deze website in met als doelen de constante aanpassing en verbetering van deze website, het verstrekken van gegevens en informatie aan bezoekers/gebruikers van deze website, en het inventariseren van wensen en verzoeken van bezoekers/gebruikers van deze website. KFC mag gegevens en informatie verkregen van/met betrekking tot bezoekers/gebruikers van deze website gebruiken voor commerciële promotie van producten en diensten van KFC.

Geen overdracht gegevens en informatie aan derden
KFC draagt geen gegevens en informatie verkregen van/met betrekking tot bezoekers/gebruikers van deze website over aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de betreffende bezoekers/gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat de server van deze website op de computer van de bezoeker/gebruiker van deze website installeert, met als enig doel (het verkrijgen van inzicht in) het verbeteren van het bezoek/gebruik van deze website. De bezoeker/gebruiker van deze website kan de installatie van cookies waarvan deze website gebruikmaakt, voorkomen of ongedaan maken. Voorkoming of ongedaanmaking van de installatie van cookies waarvan deze website gebruikmaakt, kan het functioneren van en de toegang tot (delen van) deze website nadelig beïnvloeden.

Rechten bezoekers/gebruikers van deze website
Bezoekers/gebruikers van deze website kunnen op elk moment KFC verzoeken gegevens en informatie verkregen van/met betrekking tot de betreffende bezoekers/gebruikers van deze website te corrigeren of te schrappen. De betreffende bezoekers/gebruikers van deze website kunnen daartoe contact opnemen met KFC Holdings B.V., waarvan de contactgegevens op deze website staan vermeld op de pagina Customer service.

Wijzigingen/aanpassingen privacy verklaring
KFC behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring op elk moment, zonder voorafgaande mededeling, te wijzigen. De bezoeker/gebruiker van deze website is altijd gehouden aan de laatste versie van deze privacy verklaring.

Vind dichtstbijzijnde KFC

COOKIES ​​ Cookies zorgen ervoor dat deze website goed werkt. Dit soort cookies, niet deze Cookies.

CLOSE